पुर्वंचलाचे आव्हान- चेरापुंजीच्या रामकृष्ण आश्रमावरही हल्ले, दगडफेक...